Investeste in oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara: 1

Domeniul major de interventie: 1.3

Cod contract:57/1.3/S/17884

Beneficiar: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

   Titlul proiectului | Parteneri | Obiectivele Proiectului | Obiective specifice | Grupul tinta | Evaluarea finala | Invitatie

Titlul

Proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specializarea personalului didactic universitar pentru

 

 funcţia de "Cadru didactic supervizor" de practică

 

 tehnologică şi de cercetare

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  2011