Investeste in oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara: 1

Domeniul major de interventie: 1.3

Cod contract:57/1.3/S/17884

Beneficiar: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi

   Titlul proiectului | Parteneri | Obiectivele Proiectului | Obiective specifice | Grupul tinta | Evaluarea finala | Invitatie

Obiectiv specific 1

Definirea exigenţelor rolului de “cadru didactic supervizor” (CDSv) pentru disciplinele de practică tehnologică şi de cercetare, respectiv al celui de tutore de practică tehnologică pentru elaborarea standardelor acestor activităţi. 

Obiectiv specific 2
 

Asimilarea reciprocă a experienţelor anterioare de organizare a practicii studenţilor īn universităţile partenere şi a bunelor practici din universităţi europene.

 

Activităţile aferente vor permite cunoaşterea diversităţii aplicaţiilor moderne de organizare a practicii, de asemenea managementul complex al parteneriatului universitate–firmă.

 

Obiectiv specific 3

Realizarea documentelor şi auxiliarelor curriculare necesare derulării programului de perfecţionare pentru formarea CDSv:

 

planul de īnvăţămānt, programele analitice, respectiv cursuri pe suport electronic, forum Internet, baze de date, testări on-line, tutorial specific īnvăţămāntului la distanţă.

Obiectiv specific 4

Dezvoltarea competenţelor prin parcurgerea programului de către participanţi.   

Strategia de formare utilizată va fi specifică, elaborată īn conformitate cu principiile educaţiei adulţilor, adaptată persoanelor cu pregătire superioară şi experienţă īn domeniul educaţiei.

Obiectiv specific 5

Valorificarea ştiinţifică şi socială a rezultatelor obţinute prin implementarea proiectului.

 

      © 2011